Chúng tôi dẫn đầu thị trường.

Chúng tôi là nơi làm việc tuyệt vời.

Chúng tôi khách hàng.

Công nghệ xuất sắc.

TRẢI NGHIỆM SABA TALENT

Tuyển dụng và Đào tạo tân tuyển

Tìm kiếm và tuyển dụng nhân tài (quốc tế) nhanh chóng hơn.

Tìm hiểu thêm

Học tập và Phát triển

Cải thiện kỹ năng và độ sẵn sàng nhân tài nhanh chóng.

Tìm hiểu thêm

Hiệu quả công việc và Huấn luyện

Tạo dựng nhóm và đội ngũ lãnh đạo hiệu quả và gắn kết hơn.

Tìm hiểu thêm

Phân tích HR

Có được những phân tích cần thiết để chứng minh tác động kinh doanh.

Tìm hiểu thêm

Tuyển dụng và Đào tạo tân tuyển

Tìm kiếm và tuyển dụng nhân tài (quốc tế) nhanh chóng hơn.

Tìm hiểu thêm

Học tập và Phát triển

Cải thiện kỹ năng và độ sẵn sàng nhân tài nhanh chóng.

Tìm hiểu thêm

Hiệu quả công việc và Huấn luyện

Tạo dựng nhóm và đội ngũ lãnh đạo hiệu quả và gắn kết hơn.

Tìm hiểu thêm

Phân tích HR

Có được những phân tích cần thiết để chứng minh tác động kinh doanh.

Tìm hiểu thêm

Kết nối mọi vật

Tăng thêm sức mạnh cho nền tảng của bạn bằng Saba Marketplace - các ứng dụng và dịch vụ được tích hợp sẽ đẩy nhanh thời gian gia tăng giá trị.

Tìm hiểu thêm

Demos on Demand

See Saba's solutions in action, no commitment required.

Hàng nghìn khách hàng trên khắp thế giới tin tưởng sử dụng Saba

Để tận dụng nhân tài và thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới và tăng giá trị cho doanh nghiệp.