Bệnh nhân của bạn xứng đáng với sự chăm sóc tốt nhất. Quản lý hệ thống nhân tài giúp hoạt động điều dưỡng, quản lý nguồn nhân lực và học tập chuyên gia được phối hợp hiệu quả, phát triển và gắn kết nhân viên chăm sóc sức khỏe. Tạo văn hóa tập trung vào sự hài lòng và kết quả của bệnh nhân.

Nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng các tổ chức với hoạt động quản lý nhân tài hiệu quả có điểm HCAHPS cao hơn, giảm chi phí điều dưỡng và quản lý, tăng năng xuất của nhân viên.

Saba giúp chuyển biến các hoạt động quản lý nhân tài để bạn có thể thu hút, giữ chân và phát triển các thế hệ nhân viên y tế tiếp theo và các nhà lãnh đạo tương lai.

Kết hợp các công cụ báo cáo với các quy trình xác thực hàng đầu trong ngành, chúng tôi sẵn sàng giúp doanh nghiệp thành công. Khám phá tất cả các lý do tại sao các giải pháp của chúng tôi đã nhiều lần được công nhận là tốt nhất bởi công ty phân tích đầu ngành về chăm sóc sức khỏe - KLAS Research.

Giải pháp Chăm sóc sức khỏe của Saba giúp bạn dễ dàng...

HOÀN THÀNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC ĐÚNG THỜI HẠN, Ở MỌI LÚC

Đảm bảo việc đánh giá hiệu suất và năng lực được thực hiện đúng hạn bằng cách tự động và đơn giản hóa các quy trình và biểu mẫu. Nhân viên trong toàn tổ chức nhận được sự chỉ đạo, phản hồi, phát triển và ghi nhận cần thiết để công việc đạt được năng suất cao- và cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân.

ĐƠN GIẢN BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH

Đơn giản hóa quy trình kiểm định đánh giá công nhận bằng cách truy cập nhanh chóng vào các báo cáo, dữ liệu và khảo sát thông tin cần thiết. Cho dù bạn được Magnet® công nhận, hoặc được xác thực bởi Ủy ban liên kết, DNV, Cơ quan kiểm định Canada hoặc tổ chức khác, các giải pháp Saba được thiết kế để giúp đảm bảo quá trình kiểm toán diễn ra suôn sẻ.

HỖ TRỢ XUẤT SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU DƯỠNG VÀ LÃNH ĐẠO VỚI ĐÁNH GIÁ TỪ ĐỒNG NGHIỆP

Dễ dàng thực hiện đánh giá ngang hàng cho chương trình Magnet Recognition và phát triển lãnh đạo. Các công cụ phản hồi đa chiều của Saba cho phép nhanh chóng và dễ dàng thu thập, phân tích phản hồi 360 độ từ các đồng nghiệp để đáp ứng các yêu cầu của Magnet và cung cấp cho các y tá đánh giá và phản hồi cần thiết để họ cải thiện kỹ năng.

TẠO CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP HIỆU QUẢ CHO TOÀN BỘ NHÂN VIÊN

Tăng cường và phát triển kỹ năng của nhân viên để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của ngành chăm sóc sức khỏe bằng cách sử dụng các chương trình cuốn hút và mang tính tương tác cao bao gồm các công cụ xã hội, hợp tác, học ảo và di động, đồng thời đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kiểm định cho việc học tập và phát triển. Tính năng báo cáo chi tiết giúp nhanh chóng tạo báo cáo mà các nhà khảo sát cần. Dễ dàng hiển thị các chứng chỉ và tình trạng cấp phép cũng như khóa học cần hoàn thành.

TẠO NÉT VĂN HÓA TẬP TRUNG VÀO SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN VÀ KẾT QUẢ

Củng cố và xây dựng văn hóa tập trung vào chất lượng chăm sóc và sự hài lòng của bệnh nhân với một bộ năng lực và tiêu chuẩn thực hiện chung - bao gồm năng lực chăm sóc sức khỏe lâm sàng và năng lực tinh gọn - cho tất cả các chương trình quản lý nhân tài.

GIÚP NHÂN VIÊN MỚI CÓ MỘT KHỞI ĐẦU TỐT VỚI MỘT QUY TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG HIỆU QUẢ

Tự động đăng ký cán bộ điều dưỡng và nhân viên y tế vào các chương trình phát triển đào tạo, yêu cầu cán bộ điều dưỡng ký mô tả công việc để đáp ứng yêu cầu kiểm định, lưu dữ liệu quan trọng thu thập được trong quá trình tuyển dụng trong hồ sơ tài năng. Giúp tổ chức giảm chi phí và tăng hiệu suất công việc.

HOÀN THÀNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC ĐÚNG THỜI HẠN, Ở MỌI LÚC

Đảm bảo việc đánh giá hiệu suất và năng lực được thực hiện đúng hạn bằng cách tự động và đơn giản hóa các quy trình và biểu mẫu. Nhân viên trong toàn tổ chức nhận được sự chỉ đạo, phản hồi, phát triển và ghi nhận cần thiết để công việc đạt được năng suất cao- và cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân.

ĐƠN GIẢN BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH

Đơn giản hóa quy trình kiểm định đánh giá công nhận bằng cách truy cập nhanh chóng vào các báo cáo, dữ liệu và khảo sát thông tin cần thiết. Cho dù bạn được Magnet® công nhận, hoặc được xác thực bởi Ủy ban liên kết, DNV, Cơ quan kiểm định Canada hoặc tổ chức khác, các giải pháp Saba được thiết kế để giúp đảm bảo quá trình kiểm toán diễn ra suôn sẻ.

HỖ TRỢ XUẤT SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU DƯỠNG VÀ LÃNH ĐẠO VỚI ĐÁNH GIÁ TỪ ĐỒNG NGHIỆP

Dễ dàng thực hiện đánh giá ngang hàng cho chương trình Magnet Recognition và phát triển lãnh đạo. Các công cụ phản hồi đa chiều của Saba cho phép nhanh chóng và dễ dàng thu thập, phân tích phản hồi 360 độ từ các đồng nghiệp để đáp ứng các yêu cầu của Magnet và cung cấp cho các y tá đánh giá và phản hồi cần thiết để họ cải thiện kỹ năng.

TẠO CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP HIỆU QUẢ CHO TOÀN BỘ NHÂN VIÊN

Tăng cường và phát triển kỹ năng của nhân viên để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của ngành chăm sóc sức khỏe bằng cách sử dụng các chương trình cuốn hút và mang tính tương tác cao bao gồm các công cụ xã hội, hợp tác, học ảo và di động, đồng thời đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kiểm định cho việc học tập và phát triển. Tính năng báo cáo chi tiết giúp nhanh chóng tạo báo cáo mà các nhà khảo sát cần. Dễ dàng hiển thị các chứng chỉ và tình trạng cấp phép cũng như khóa học cần hoàn thành.

TẠO NÉT VĂN HÓA TẬP TRUNG VÀO SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN VÀ KẾT QUẢ

Củng cố và xây dựng văn hóa tập trung vào chất lượng chăm sóc và sự hài lòng của bệnh nhân với một bộ năng lực và tiêu chuẩn thực hiện chung - bao gồm năng lực chăm sóc sức khỏe lâm sàng và năng lực tinh gọn - cho tất cả các chương trình quản lý nhân tài.

GIÚP NHÂN VIÊN MỚI CÓ MỘT KHỞI ĐẦU TỐT VỚI MỘT QUY TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG HIỆU QUẢ

Tự động đăng ký cán bộ điều dưỡng và nhân viên y tế vào các chương trình phát triển đào tạo, yêu cầu cán bộ điều dưỡng ký mô tả công việc để đáp ứng yêu cầu kiểm định, lưu dữ liệu quan trọng thu thập được trong quá trình tuyển dụng trong hồ sơ tài năng. Giúp tổ chức giảm chi phí và tăng hiệu suất công việc.