Đối với bất kỳ lĩnh vực nào thì dịch vụ khách hàng xuất sắc vô cùng quan trọng. Trên thực tế, dù là ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm hay người cho vay, dịch vụ kém là điều không thể chấp nhận. Một trải nghiệm khách hàng tuyệt vời bắt đầu với một trải nghiệm nhân viên tuyệt vời.

Các công ty dịch vụ tài chính cũng phải đối mặt với thách thức giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ một cách sáng tạo, thúc đẩy hiệu quả hoạt động và chứng minh sự tăng trưởng, đồng thời phải quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Giải pháp của chúng tôi giúp các công ty dịch vụ tài chính đảm bảo nhân viên sẵn sàng và có thể đáp ứng những nhu cầu này.

Tìm hiểu cách chúng tôi giúp bạn thu hút và giữ chân các nhân tài tốt nhất khi đối mặt với các yêu cầu tuân thủ liên tục thay đổi, các điều lệ của công ty. Giúp cung cấp dịch vụ khách hàng chất lượng và cải thiện kết quả kinh doanh.

Giải pháp dịch vụ tài chính của Saba giúp bạn dễ dàng...

TINH CHỈNH TOÀN BỘ HỆ THỐNG GIÚP NHÂN VIÊN TẬP TRUNG VÀO ĐÚNG MỤC TIÊU

Đảm bảo toàn bộ nguồn nhân lực - từ giao dịch viên ngân hàng và môi giới bảo hiểm , đến dịch vụ khách hàng và nhân sự - đều tập trung vào việc đạt được mục tiêu kinh doanh. Dễ dàng kết nối các mục tiêu và kế hoạch phát triển của từng nhân viên - tại mọi chi nhánh và ở mọi thành phố - với các mục tiêu, sứ mệnh và tầm nhìn kinh doanh của bạn.

NHẬN DIỆN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI

Dễ dàng xác định người có kỹ năng chuyên môn, bằng cấp hoặc kinh nghiệm và các vị trí có thể thiếu hụt nhân lực. Xác định nhanh chóng và phân công các hoạt động học tập để hỗ trợ hiệu quả làm việc của nhân viên và mục tiêu nghề nghiệp. Theo dõi thông tin chứng chỉ xác thực và bất kỳ yêu cầu đào tạo theo tín chỉ nào. Xác định nguyện vọng nghề nghiệp cá nhân và kết nối chương trình với mục tiêu phát triển bản thân.

CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TUYỆT VỜI

Thu hút và khích lệ nhân viên với sự chỉ đạo, phản hồi, phát triển và ghi nhận giúp hỗ trợ hiệu quả làm việc, chứng chỉ chứng thực và cơ hội phát triển nghề nghiệp của họ. Tăng hiệu suất và đảm bảo nhân viên tập trung vào nhiệm vụ giành được khách hàng cho doanh nghiệp và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Phản hồi nhanh và chính xác hơn với công cụ chia sẻ kiến thức và cộng tác được tích hợp sẵn.

TĂNG TRƯỞNG KẾT QUẢ KINH DOANH

Mang lại những trải nghiệm đào tạo mà không yêu cầu các đại lý phải đến lớp trực tiếp. Sử dụng các công cụ cộng tác và chia sẻ kiến thức để phản hồi nhanh và chính xác hơn, phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Đo lường, giao tiếp và theo dõi các mục tiêu dịch vụ khách hàng. Ra mắt các sản phẩm tài chính phức tạp nhanh hơn trên toàn bộ chuỗi giá trị của doanh nghiệp và cung cấp kiến thức kịp thời tại giao dịch bán hàng qua điện thoại di động để giúp nâng cao tỷ lệ thành công.

THU HÚT VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI QUAN TRỌNG

Đào tạo nhân viên kế nhiệm với nhóm tài năng và hoạch định nhân sự kế nhiệm. Giữ chân nhân tài hàng đầu bằng cách xác định những người giỏi nhất cho các vị trí còn trống hoặc các chức vụ trong tương lai. Dễ dàng đánh giá năng lực thể hiện của nhân viên, năng lực lãnh đạo và dịch vụ tài chính, sau đó cung cấp các khóa đào tạo và phát triển cần thiết để phát triển và thành công. Thúc đẩy động lực và ghi nhận giữa những người cùng cấp thông qua tính năng gửi Ân tượng (impressions) và huy hiệu (badges) để tạo ra môi trường văn hóa làm việc hiệu suất cao.

TINH CHỈNH TOÀN BỘ HỆ THỐNG GIÚP NHÂN VIÊN TẬP TRUNG VÀO ĐÚNG MỤC TIÊU

Đảm bảo toàn bộ nguồn nhân lực - từ giao dịch viên ngân hàng và môi giới bảo hiểm , đến dịch vụ khách hàng và nhân sự - đều tập trung vào việc đạt được mục tiêu kinh doanh. Dễ dàng kết nối các mục tiêu và kế hoạch phát triển của từng nhân viên - tại mọi chi nhánh và ở mọi thành phố - với các mục tiêu, sứ mệnh và tầm nhìn kinh doanh của bạn.

NHẬN DIỆN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI

Dễ dàng xác định người có kỹ năng chuyên môn, bằng cấp hoặc kinh nghiệm và các vị trí có thể thiếu hụt nhân lực. Xác định nhanh chóng và phân công các hoạt động học tập để hỗ trợ hiệu quả làm việc của nhân viên và mục tiêu nghề nghiệp. Theo dõi thông tin chứng chỉ xác thực và bất kỳ yêu cầu đào tạo theo tín chỉ nào. Xác định nguyện vọng nghề nghiệp cá nhân và kết nối chương trình với mục tiêu phát triển bản thân.

CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TUYỆT VỜI

Thu hút và khích lệ nhân viên với sự chỉ đạo, phản hồi, phát triển và ghi nhận giúp hỗ trợ hiệu quả làm việc, chứng chỉ chứng thực và cơ hội phát triển nghề nghiệp của họ. Tăng hiệu suất và đảm bảo nhân viên tập trung vào nhiệm vụ giành được khách hàng cho doanh nghiệp và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Phản hồi nhanh và chính xác hơn với công cụ chia sẻ kiến thức và cộng tác được tích hợp sẵn.

TĂNG TRƯỞNG KẾT QUẢ KINH DOANH

Mang lại những trải nghiệm đào tạo mà không yêu cầu các đại lý phải đến lớp trực tiếp. Sử dụng các công cụ cộng tác và chia sẻ kiến thức để phản hồi nhanh và chính xác hơn, phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Đo lường, giao tiếp và theo dõi các mục tiêu dịch vụ khách hàng. Ra mắt các sản phẩm tài chính phức tạp nhanh hơn trên toàn bộ chuỗi giá trị của doanh nghiệp và cung cấp kiến thức kịp thời tại giao dịch bán hàng qua điện thoại di động để giúp nâng cao tỷ lệ thành công.

THU HÚT VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI QUAN TRỌNG

Đào tạo nhân viên kế nhiệm với nhóm tài năng và hoạch định nhân sự kế nhiệm. Giữ chân nhân tài hàng đầu bằng cách xác định những người giỏi nhất cho các vị trí còn trống hoặc các chức vụ trong tương lai. Dễ dàng đánh giá năng lực thể hiện của nhân viên, năng lực lãnh đạo và dịch vụ tài chính, sau đó cung cấp các khóa đào tạo và phát triển cần thiết để phát triển và thành công. Thúc đẩy động lực và ghi nhận giữa những người cùng cấp thông qua tính năng gửi Ân tượng (impressions) và huy hiệu (badges) để tạo ra môi trường văn hóa làm việc hiệu suất cao.