Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo cùng với trải nghiệm và hỗ trợ khách hàng tích cực là điều quan trọng đối với các công ty công nghệ.

Việc đó đòi hỏi nhân viên phải luôn cập nhật các kỹ năng và năng lực mới nhất giúp tổ chức đổi mới không ngừng và dẫn trước đối thủ. Xác định các nhân tài chủ chốt - cả trong và ngoài công ty - sẽ giúp xây dựng và duy trì tổ chức vững mạnh.

Luôn dẫn đầu trong ngành bằng cách đảm bảo doanh nghiệp sẽ có những người giỏi nhất, những nhân viên gắn kết, hợp tác và có trách nhiệm với công việc.

Khích lệ và truyền cảm hứng cho nhân viên phát triển bằng cách sử dụng các công cụ giúp họ thành công. Chúng tôi sẽ giúp đưa tổ chức công nghệ của bạn lên một tầm cao mới.

Giải pháp Công nghệ của Saba giúp ươm mầm các sáng kiến

PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI

Hiểu được nguyện vọng của nhân viên, nắm được các kỹ năng của đội ngũ nội bộ trong công ty và những điểm còn thiếu sót. Sử dụng các công cụ thông minh để xây dựng kế hoạch phát triển và theo dõi việc học tập.

TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TÀI GIỎI

Xác định các ứng viên tốt nhất (có thể là nội bộ hoặc bên ngoài) với tuyển dụng thông minh và các kế hoạch phát triển.

GẮN KẾT LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG

Truyền cảm hứng và thúc đẩy nhân viên sử dụng các công cụ cộng tác với khả năng chia sẻ kiến thức và ghi nhận giữa những người cùng cấp.

TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH DOANH NGHIỆP

Trở nên xuất chúng với nguồn nhân lực luôn có cơ hội học tập trong tầm tay, khả năng chia sẻ, truyền đạt tiến độ mục tiêu, dự án và ý tưởng mới theo thời gian thực ở mọi lúc mọi nơi.

PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI

Hiểu được nguyện vọng của nhân viên, nắm được các kỹ năng của đội ngũ nội bộ trong công ty và những điểm còn thiếu sót. Sử dụng các công cụ thông minh để xây dựng kế hoạch phát triển và theo dõi việc học tập.

TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TÀI GIỎI

Xác định các ứng viên tốt nhất (có thể là nội bộ hoặc bên ngoài) với tuyển dụng thông minh và các kế hoạch phát triển.

GẮN KẾT LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG

Truyền cảm hứng và thúc đẩy nhân viên sử dụng các công cụ cộng tác với khả năng chia sẻ kiến thức và ghi nhận giữa những người cùng cấp.

TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH DOANH NGHIỆP

Trở nên xuất chúng với nguồn nhân lực luôn có cơ hội học tập trong tầm tay, khả năng chia sẻ, truyền đạt tiến độ mục tiêu, dự án và ý tưởng mới theo thời gian thực ở mọi lúc mọi nơi.