Với vai trò là đại sứ thương hiệu, chất lượng của nhân viên tuyến đầu và các dịch vụ họ cung cấp sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty. Để thành công, doanh nghiệp cần thu hút, phát triển và giữ chân nhân viên có năng lực, nhiệt tình và có trách nhiệm. Tăng cường sự gắn kết và trao động lực cho nhân viên, khi đó họ sẽ mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng.

Các giải pháp quản lý tài năng cho ngành bán lẻ và khách sạn của Saba giúp đội ngũ quản lý nhân sự cải thiện mối quan hệ, sự gắn bó giữa nhân viên và chất lượng dịch vụ - giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc của doanh nghiệp.

Sử dụng các công cụ thông minh để gợi mở giao tiếp, giáo dục nhân viên, thu hút và thúc đẩy một bầu không khí nhóm. Chúng tôi sẽ giúp bạn khiến cho nhân viên cảm thấy rằng mình là một phần của điều gì đó có ý nghĩa và rằng tương lai của họ là gắn bó với doanh nghiệp.

Giải pháp hợp nhất của Saba trong ngành khách sạn và bán lẻ

HÃY ĐỂ NHÂN VIÊN LÀ MỘT PHẦN TRONG "BỨC TRANH TOÀN CẢNH"

Trong chuỗi bán lẻ và các tổ chức khách sạn lớn, đôi khi rất khó để cung cấp cho tất cả nhân viên "bức tranh toàn cảnh " hoặc bối cảnh lớn hơn để họ hiểu tại sao được yêu cầu làm một số nhiệm vụ nhất định. Với sự điều chỉnh theo mục tiêu của tổ chức, bạn có thể dễ dàng liên kết các mục tiêu của nhân viên với các mục tiêu cấp cao hơn, để mọi người hiểu được vai trò của mình trong thành công của tổ chức.

QUẢN LÝ ĐA VỊ TRÍ MỘT CÁCH DỄ DÀNG

Giúp mọi người cảm thấy họ là một phần của một nhóm duy nhất, nhưng lại có thể chăm sóc cho nhu cầu cá nhân của từng người. Chỉ sử dụng duy nhất một hệ thống kiểm soát nhân sự trung tâm để thực hiện tất cả mọi việc.

CẢI THIỆN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Sử dụng mô phỏng đa phương tiện, cung cấp chương trình đào tạo dựa trên kịch bản giúp khách hàng có một trải nghiệm đồng nhất. Hướng dẫn nhân viên cách bán hàng gia tăng và bán chéo trong khi vẫn quan tâm đến nhu cầu của khách hàng.

ĐƯA RA CÁC PHẢN HỒI TRONG THỜI GIAN THỰC

Nhận đánh giá hiệu suất của nhân viên nhanh hơn và đưa ra phản hồi thường xuyên với sự trợ giúp của các cụ phản hồi và công nhận được gửi qua điện thoại di động.

GIẢM TỶ LỆ NGHỈ VIỆC

Bằng cách cung cấp cho nhân viên định hướng, phản hồi, phát triển, ghi nhận và cơ hội nghề nghiệp họ cần, giúp tăng cường sự gắn kết và hài lòng của nhân viên - và giảm thiểu tỷ lệ nghỉ việc.

CÁC NĂNG LỰC TRONG NGÀNH KHÁCH SẠN, MẸO HUẤN LUYỆN, v.v…

Bắt đầu và phát triển nhanh với các tài liệu về năng lực của ngành khách sạn, mô tả hành vi, công cụ viết nhận xét, mẹo huấn luyện và phát triển, kiểm tra chính tả và ngôn ngữ, cũng như các mẫu biểu phê duyệt.

HÃY ĐỂ NHÂN VIÊN LÀ MỘT PHẦN TRONG "BỨC TRANH TOÀN CẢNH"

Trong chuỗi bán lẻ và các tổ chức khách sạn lớn, đôi khi rất khó để cung cấp cho tất cả nhân viên "bức tranh toàn cảnh " hoặc bối cảnh lớn hơn để họ hiểu tại sao được yêu cầu làm một số nhiệm vụ nhất định. Với sự điều chỉnh theo mục tiêu của tổ chức, bạn có thể dễ dàng liên kết các mục tiêu của nhân viên với các mục tiêu cấp cao hơn, để mọi người hiểu được vai trò của mình trong thành công của tổ chức.

QUẢN LÝ ĐA VỊ TRÍ MỘT CÁCH DỄ DÀNG

Giúp mọi người cảm thấy họ là một phần của một nhóm duy nhất, nhưng lại có thể chăm sóc cho nhu cầu cá nhân của từng người. Chỉ sử dụng duy nhất một hệ thống kiểm soát nhân sự trung tâm để thực hiện tất cả mọi việc.

CẢI THIỆN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Sử dụng mô phỏng đa phương tiện, cung cấp chương trình đào tạo dựa trên kịch bản giúp khách hàng có một trải nghiệm đồng nhất. Hướng dẫn nhân viên cách bán hàng gia tăng và bán chéo trong khi vẫn quan tâm đến nhu cầu của khách hàng.

ĐƯA RA CÁC PHẢN HỒI TRONG THỜI GIAN THỰC

Nhận đánh giá hiệu suất của nhân viên nhanh hơn và đưa ra phản hồi thường xuyên với sự trợ giúp của các cụ phản hồi và công nhận được gửi qua điện thoại di động.

GIẢM TỶ LỆ NGHỈ VIỆC

Bằng cách cung cấp cho nhân viên định hướng, phản hồi, phát triển, ghi nhận và cơ hội nghề nghiệp họ cần, giúp tăng cường sự gắn kết và hài lòng của nhân viên - và giảm thiểu tỷ lệ nghỉ việc.

CÁC NĂNG LỰC TRONG NGÀNH KHÁCH SẠN, MẸO HUẤN LUYỆN, v.v…

Bắt đầu và phát triển nhanh với các tài liệu về năng lực của ngành khách sạn, mô tả hành vi, công cụ viết nhận xét, mẹo huấn luyện và phát triển, kiểm tra chính tả và ngôn ngữ, cũng như các mẫu biểu phê duyệt.