Các cử tri xứng đáng với những điều tốt nhất từ các văn phòng và dịch vụ công. Để làm được điều đó, các bộ phận nhân sự trong lĩnh vực công cần quản lý nhân tài sao cho phản ánh tầm nhìn của các tổ chức và cộng đồng mà họ phục vụ.

Các mục tiêu phải hòa hợp, các kế hoạch phát triển lực lượng lao động cần được đưa ra để thu hẹp các lỗ hổng kỹ năng và chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo dân sự và cộng đồng của tương lai. Hiệu quả công vieecj cần phải đo lường được và có sự khen thưởng một cách hiệu quả.

Các giải pháp của Saba giúp các tổ chức trong lĩnh vực công làm việc, học hỏi và phát triển cùng nhau để tạo sự gắn kết tuyệt vời của nhân viên và mang lại giá trị và hiệu quả to lớn.

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp bạn xây dựng văn hóa dịch vụ và tăng hiệu quả để tập trung vào những gì quan trọng nhất - các cử tri.

Giải pháp trong Lĩnh vực công của Saba giúp bạn dễ dàng...

TẠO MỘT VĂN HÓA DỰA TRÊN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

Sử dụng dữ liệu hiệu quả công việc để hỗ trợ các cuộc hội thoại giữa nhân viên và người quản lý có ý nghĩa và xác định hiệu quả công việc cao. Sử dụng các công cụ cộng tác và xã hội sáng tạo để tăng cường khả năng chia sẻ kiến thức và làm việc nhóm. Khích lệ và gắn kết mọi người với tính năng ghi nhận giữa những người cùng cấp.

GIÚP NHÂN VIÊN TẬP TRUNG VÀO MỤC TIÊU QUAN TRỌNG NHẤT

Dễ dàng liên kết các mục tiêu nhân viên với các mục tiêu của cơ quan hoặc bộ phận, tăng trách nhiệm và mức độ hòa hợp. Cung cấp cho nhân viên cái nhìn toàn cảnh về công việc của họ gắn liền với việc cung cấp dịch vụ chất lượng và cho phép các nhà lãnh đạo theo dõi sự phối hợp và tình trạng của mục tiêu.

XÁC ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI VÀ LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI

Khi nhiều nhân viên trong lĩnh vực công đủ điều kiện để nghỉ hưu thì điều quan trọng nhất là đảm bảo duy trì hoạt động của dịch vụ và sự lãnh đạo. Tăng cường sự gắn kết và giữ chân nhân viên bằng cách hỗ trợ phát triển và nghề nghiệp linh động. Xác định những kỹ năng còn thiếu và nhu cầu học tập, sau đó giải quyết chúng bằng các hoạt động phát triển hiệu quả. Khám phá những ứng viên tốt nhất - bên ngoài hoặc nội bộ - với tuyển dụng thông minh. Cung cấp kế hoạch hoạch định nhân sự kế nhiệm cho các nhân tài chủ chốt.

TẠO VĂN HÓA HỌC TẬP KHÔNG NGỪNG

Gắn kết nhân viên với trải nghiệm học tập chính thức và không chính thức bằng cách sử dụng các chương trình hấp dẫn và mang tính tương tác cao bao gồm các công cụ xã hội, hợp tác, lớp học ảo và di động. Cho phép chia sẻ kiến thức và cộng tác để kích thích ý tưởng và đổi mới, nắm bắt và chia sẻ kiến thức không chính thức và không chính thức. Quản lý chứng chỉ và yêu cầu học tập liên tục một cách dễ dàng.

TĂNG HIỆU SUẤT LÀM VIỆC VÀ GIẢM THIỂU CHI PHÍ

Loại bỏ các thủ tục giấy tờ và tự động hóa các quy trình để doanh nghiệp có thể tập trung vào các đánh giá chất lượng và kế hoạch phát triển của nhân viên. Cung cấp dịch vụ tốt hơn bằng cách phát triển nhân viên. Đạt thành tích nhanh hơn với các công cụ cộng tác và xã hội sáng tạo giúp nâng cao tinh thần đồng đội và đưa ra các khuyến nghị thông minh về nội dung, ý tưởng và con người giúp tăng năng suất.

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CỘNG TÁC

Cung cấp phản hồi, huấn luyện đào tạo và hoạt động học tập cần thiết cho nhân viên ở mọi cấp độ để tăng hiệu suất và tập trung vào việc cung cấp dịch vụ công chất lượng cao. Bằng cách hỗ trợ sự phát triển và lộ trình thăng tiến, giúp BẠN giữ chân những nhân tài có giá trị.

TẠO MỘT VĂN HÓA DỰA TRÊN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

Sử dụng dữ liệu hiệu quả công việc để hỗ trợ các cuộc hội thoại giữa nhân viên và người quản lý có ý nghĩa và xác định hiệu quả công việc cao. Sử dụng các công cụ cộng tác và xã hội sáng tạo để tăng cường khả năng chia sẻ kiến thức và làm việc nhóm. Khích lệ và gắn kết mọi người với tính năng ghi nhận giữa những người cùng cấp.

GIÚP NHÂN VIÊN TẬP TRUNG VÀO MỤC TIÊU QUAN TRỌNG NHẤT

Dễ dàng liên kết các mục tiêu nhân viên với các mục tiêu của cơ quan hoặc bộ phận, tăng trách nhiệm và mức độ hòa hợp. Cung cấp cho nhân viên cái nhìn toàn cảnh về công việc của họ gắn liền với việc cung cấp dịch vụ chất lượng và cho phép các nhà lãnh đạo theo dõi sự phối hợp và tình trạng của mục tiêu.

XÁC ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI VÀ LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI

Khi nhiều nhân viên trong lĩnh vực công đủ điều kiện để nghỉ hưu thì điều quan trọng nhất là đảm bảo duy trì hoạt động của dịch vụ và sự lãnh đạo. Tăng cường sự gắn kết và giữ chân nhân viên bằng cách hỗ trợ phát triển và nghề nghiệp linh động. Xác định những kỹ năng còn thiếu và nhu cầu học tập, sau đó giải quyết chúng bằng các hoạt động phát triển hiệu quả. Khám phá những ứng viên tốt nhất - bên ngoài hoặc nội bộ - với tuyển dụng thông minh. Cung cấp kế hoạch hoạch định nhân sự kế nhiệm cho các nhân tài chủ chốt.

TẠO VĂN HÓA HỌC TẬP KHÔNG NGỪNG

Gắn kết nhân viên với trải nghiệm học tập chính thức và không chính thức bằng cách sử dụng các chương trình hấp dẫn và mang tính tương tác cao bao gồm các công cụ xã hội, hợp tác, lớp học ảo và di động. Cho phép chia sẻ kiến thức và cộng tác để kích thích ý tưởng và đổi mới, nắm bắt và chia sẻ kiến thức không chính thức và không chính thức. Quản lý chứng chỉ và yêu cầu học tập liên tục một cách dễ dàng.

TĂNG HIỆU SUẤT LÀM VIỆC VÀ GIẢM THIỂU CHI PHÍ

Loại bỏ các thủ tục giấy tờ và tự động hóa các quy trình để doanh nghiệp có thể tập trung vào các đánh giá chất lượng và kế hoạch phát triển của nhân viên. Cung cấp dịch vụ tốt hơn bằng cách phát triển nhân viên. Đạt thành tích nhanh hơn với các công cụ cộng tác và xã hội sáng tạo giúp nâng cao tinh thần đồng đội và đưa ra các khuyến nghị thông minh về nội dung, ý tưởng và con người giúp tăng năng suất.

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CỘNG TÁC

Cung cấp phản hồi, huấn luyện đào tạo và hoạt động học tập cần thiết cho nhân viên ở mọi cấp độ để tăng hiệu suất và tập trung vào việc cung cấp dịch vụ công chất lượng cao. Bằng cách hỗ trợ sự phát triển và lộ trình thăng tiến, giúp BẠN giữ chân những nhân tài có giá trị.