Các công nghệ mới, lực lượng lao động thay đổi, tăng tính cơ động, các yêu cầu pháp lý và thúc đẩy toàn cầu hóa chuỗi cung ứng. Các nhân tố này đang thay đổi mạnh mẽ nơi làm việc cho các tổ chức sản xuất.

Doanh nghiệp cần nhân viên phải có kỹ năng, tính tự giác và có trách nhiệm nếu muốn đi trước đối thủ cạnh tranh. Doanh nghiệp cũng cần những cách hiệu quả về chi phí để thể hiện sự tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến hiệu suất và phát triển của nhân viên, như OSHA và ISO, và để hỗ trợ các sáng kiến như sản xuất tinh gọn và Six Sigma.

Từ văn phòng hỗ trợ đến xưởng sản xuất, các giải pháp của chúng tôi giúp các tổ chức sản xuất đảm bảo nhân viên có các kỹ năng, đào tạo và kiến thức cần thiết để đáp ứng yêu cầu hoạt động cho tuân thủ đồng thời tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Xem cách các giải pháp Saba giúp doanh nghiệp xác định và thu hẹp khoảng cách kỹ năng của nhân viên và thực hiện các cải tiến hoạt động nhằm thúc đẩy đổi mới sản xuất và ROI.

Giải Pháp Sản Xuất của Saba Giúp Doanh Nghiệp Dễ Dàng...

GIÚP NHÂN VIÊN TẬP TRUNG VÀO TÍNH HIỆU QUẢ VÀ CHẤT LƯỢNG

Gắn kết các mục tiêu cá nhân của nhân viên với các mục tiêu của tổ chức, cho mọi người hiểu ý nghĩa, vai trò công việc của họ, thúc đẩy trách nhiệm và sự kết nối của nhân viên. Tùy chỉnh quy trình và biểu mẫu hiệu suất để đáp ứng nhu cầu cụ thể của mỗi nhân viên trong quy trình sản xuất.

DỄ DÀNG THÊM VÀO CÁC YÊU CẦU TUÂN THỦ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÍ NHÂN LỰC

Đảm bảo mọi nhân viên đều đủ năng lực và trình độ để làm công việc của mình. Truyền đạt rõ ràng yêu cầu công việc và kết quả mong đợi. Xác định và giải quyết các nhu cầu học tập, quản lý các chứng chỉ và giấy phép, các yêu cầu đào tạo liên quan và theo dõi sự tham gia / hoàn thành đào tạo của nhân viên.

NUÔI DƯỠNG CÁC NĂNG LỰC TINH GỌN

Đánh giá sự thể hiện của mỗi nhân viên về năng lực sản xuất tinh gọn quan trọng đối với vai trò của họ hoặc đối với tổ chức. Dễ dàng xác định nhu cầu học tập và các hoạt động phát triển cần thiết.

XÁC NHẬN NHỮNG KĨ NĂNG CÒN THIẾU

Phát hiện ra những lỗ hổng kĩ năng và nguồn nhân lực, tạo ra các chương trình phát triển để sửa chữa vấn đề này. Dễ dàng theo dõi các chuyên gia và chứng chỉ để hỗ trợ việc luân chuyển tài năng nội bộ. Xây dựng hệ thống nhân viên kế nhiệm với các kế hoạch thực tế.

XÁC ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NHÂN TÀI HÀNG ĐẦU

Giữ chân nhân viên chuyên môn và lành nghề với những kế hoạch phát triển và lộ trình thăng tiến rõ ràng. Nắm bắt kiến thức không chính thức và chính thức để mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm của họ. Thu hút và thúc đẩy nhân viên với sự chỉ đạo, phản hồi, phát triển và ghi nhận giúp hỗ trợ năng suất công việc và thăng tiến nghề nghiệp.

NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CẮT CHI PHÍ

Giảm thời gian đào tạo nhân viên bằng cách huấn luyện qua các lớp học ảo hoặc qua điện thoại di động. Có khả năng hiển thị thời gian thực về tình trạng tuân thủ của nhóm. Cung cấp quy trình làm việc linh hoạt cho người học bên trong và bên ngoài.

GIÚP NHÂN VIÊN TẬP TRUNG VÀO TÍNH HIỆU QUẢ VÀ CHẤT LƯỢNG

Gắn kết các mục tiêu cá nhân của nhân viên với các mục tiêu của tổ chức, cho mọi người hiểu ý nghĩa, vai trò công việc của họ, thúc đẩy trách nhiệm và sự kết nối của nhân viên. Tùy chỉnh quy trình và biểu mẫu hiệu suất để đáp ứng nhu cầu cụ thể của mỗi nhân viên trong quy trình sản xuất.

DỄ DÀNG THÊM VÀO CÁC YÊU CẦU TUÂN THỦ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÍ NHÂN LỰC

Đảm bảo mọi nhân viên đều đủ năng lực và trình độ để làm công việc của mình. Truyền đạt rõ ràng yêu cầu công việc và kết quả mong đợi. Xác định và giải quyết các nhu cầu học tập, quản lý các chứng chỉ và giấy phép, các yêu cầu đào tạo liên quan và theo dõi sự tham gia / hoàn thành đào tạo của nhân viên.

NUÔI DƯỠNG CÁC NĂNG LỰC TINH GỌN

Đánh giá sự thể hiện của mỗi nhân viên về năng lực sản xuất tinh gọn quan trọng đối với vai trò của họ hoặc đối với tổ chức. Dễ dàng xác định nhu cầu học tập và các hoạt động phát triển cần thiết.

XÁC NHẬN NHỮNG KĨ NĂNG CÒN THIẾU

Phát hiện ra những lỗ hổng kĩ năng và nguồn nhân lực, tạo ra các chương trình phát triển để sửa chữa vấn đề này. Dễ dàng theo dõi các chuyên gia và chứng chỉ để hỗ trợ việc luân chuyển tài năng nội bộ. Xây dựng hệ thống nhân viên kế nhiệm với các kế hoạch thực tế.

XÁC ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NHÂN TÀI HÀNG ĐẦU

Giữ chân nhân viên chuyên môn và lành nghề với những kế hoạch phát triển và lộ trình thăng tiến rõ ràng. Nắm bắt kiến thức không chính thức và chính thức để mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm của họ. Thu hút và thúc đẩy nhân viên với sự chỉ đạo, phản hồi, phát triển và ghi nhận giúp hỗ trợ năng suất công việc và thăng tiến nghề nghiệp.

NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CẮT CHI PHÍ

Giảm thời gian đào tạo nhân viên bằng cách huấn luyện qua các lớp học ảo hoặc qua điện thoại di động. Có khả năng hiển thị thời gian thực về tình trạng tuân thủ của nhóm. Cung cấp quy trình làm việc linh hoạt cho người học bên trong và bên ngoài.