Cần phải có những nhà giáo dục chất lượng hàng đầu để cung cấp chương trình giảng dạy luôn đổi mới và tiến bộ cho các nhà lãnh đạo tương lai.

Trong khi các giảng viên và sinh viên giữ vị trí trung tâm trong hình ảnh của các tổ chức giáo dục đại học, toàn bộ các nhân viên hậu trường có ảnh hưởng cũng rất cần thiết cho các tổ chức điều hành thành công. Việc thay đổi chiến lược cho giáo dục đại học đang thúc đẩy nhu cầu về vai trò mới và kỹ năng mới - cho cả nhân viên và giảng viên. Để thực hiện quản lý hiệu suất trong trường học, tổ chức cần quản lý hiệu quả một loạt nhân viên, với đa dạng các kỹ năng và năng lực.

Nếu muốn cung cấp giáo dục chất lượng hàng đầu cho sinh viên, doanh nghiệp cần giáo viên và nhân viên tay nghề cao. Điều đó có nghĩa là thường xuyên đánh giá hiệu suất của mọi người, xác định lỗ hổng kiến thức và kỹ năng, liên tục phát triển đội ngũ nhân viên để có thể theo kịp chương trình thay đổi. Cùng lúc phải xem xét những tiến bộ trong phương pháp và công nghệ giáo dục - và thường là trong khi ngân sách đang bị thu hẹp.

Các giải pháp quản lý tài năng cho giáo dục của Saba cung cấp các công cụ nhân sự vượt trội hơn phần mềm quản lý trường học hoặc đại học thông thường, cho phép quản lý hiệu quả và tối ưu tất cả nhân viên của, để doanh nghiệp có thể cung cấp chất lượng giáo dục hàng đầu.

Giải Pháp Giáo Dục của Saba Giúp Việc Học Dễ Dàng Hơn Cho Mọi Người

ĐƠN GIẢN HÓA VIỆC QUẢN TRỊ

In báo cáo, trả lời các câu hỏi và đưa ra đánh giá và phản hồi trên toàn tổ chức giáo dục đại học, trường học hoặc hội đồng một cách hiệu quả.

CUNG CẤP PHÁT TRIỂN CHUYÊN NGHIỆP

Cung cấp cho các nhà giáo dục tài nguyên để học tập liên tục và chia sẻ kiến thức với các đồng nghiệp, ngoài những ngày tập trung vào phát triển - và trao thưởng cho sáng kiến của họ.

THEO DÕI GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ HỢP ĐỒNG

Sinh viên và chương trình giảng dạy luôn thay đổi, vì vậy hãy nắm bắt rõ các kỹ năng, chứng chỉ và thông tin nội bộ. Doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm kiếm hồ sơ tài năng của nhân viên để xem ai có kỹ năng, kinh nghiệm hoặc thông tin cụ thể bất cứ khi nào cần đến.

GẮN KẾT NHÂN VIÊN VỚI PHẢN HỒI LIÊN TỤC VÀ SỰ CỘNG TÁC CẦN THIẾT ĐỂ TRỞ NÊN XUẤT CHÚNG

Điều đó đúng với tất cả người học - phản hồi liên tục giúp cải thiện hiệu suất. Vì vậy hãy cung cấp cho tất cả nhân viên thông tin phản hồi liên tục cần thiết, cho dù đó là ghi nhận hàng ngày, khen ngợi và huấn luyện, hoặc phản hồi hồi chuẩn hóa 360°.

KẾT NỐI CÁC ĐIỂM DỮ LIỆU NHÂN TÀI

Nhập và tận dụng dữ liệu từ các nguồn bên ngoài để có cái nhìn rõ hơn về nhân tài. Doanh nghiệp có thể lưu trữ chứng chỉ và bảng điểm, xếp hạng hiệu suất của nhân viên đến điểm của học sinh, điểm kiểm tra hoặc các điểm dữ liệu liên quan khác, liên kết đến mục tiêu các vùng hoặc tổ chức.

ĐƠN GIẢN HÓA VIỆC QUẢN TRỊ

In báo cáo, trả lời các câu hỏi và đưa ra đánh giá và phản hồi trên toàn tổ chức giáo dục đại học, trường học hoặc hội đồng một cách hiệu quả.

CUNG CẤP PHÁT TRIỂN CHUYÊN NGHIỆP

Cung cấp cho các nhà giáo dục tài nguyên để học tập liên tục và chia sẻ kiến thức với các đồng nghiệp, ngoài những ngày tập trung vào phát triển - và trao thưởng cho sáng kiến của họ.

THEO DÕI GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ HỢP ĐỒNG

Sinh viên và chương trình giảng dạy luôn thay đổi, vì vậy hãy nắm bắt rõ các kỹ năng, chứng chỉ và thông tin nội bộ. Doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm kiếm hồ sơ tài năng của nhân viên để xem ai có kỹ năng, kinh nghiệm hoặc thông tin cụ thể bất cứ khi nào cần đến.

GẮN KẾT NHÂN VIÊN VỚI PHẢN HỒI LIÊN TỤC VÀ SỰ CỘNG TÁC CẦN THIẾT ĐỂ TRỞ NÊN XUẤT CHÚNG

Điều đó đúng với tất cả người học - phản hồi liên tục giúp cải thiện hiệu suất. Vì vậy hãy cung cấp cho tất cả nhân viên thông tin phản hồi liên tục cần thiết, cho dù đó là ghi nhận hàng ngày, khen ngợi và huấn luyện, hoặc phản hồi hồi chuẩn hóa 360°.

KẾT NỐI CÁC ĐIỂM DỮ LIỆU NHÂN TÀI

Nhập và tận dụng dữ liệu từ các nguồn bên ngoài để có cái nhìn rõ hơn về nhân tài. Doanh nghiệp có thể lưu trữ chứng chỉ và bảng điểm, xếp hạng hiệu suất của nhân viên đến điểm của học sinh, điểm kiểm tra hoặc các điểm dữ liệu liên quan khác, liên kết đến mục tiêu các vùng hoặc tổ chức.